Rólunk


Imádság Háza


A Marosvásárhelyi Imádság Háza az az Isten imádására fenntartott hely,

 • ahol teljes idejű szolgálók és önkéntesek időt szentelnek Isten jelenlétében az Ő imádatára, az egész földkerekségen kibontakozó imamozgalom szellemében,
 • ahol az Egyház menyasszonyi identitását hirdetjük és éljük, ökumenikus szemléletben,
 • ahol, mint közbenjárók, környezetünk és az egész emberiség ébredéséért imádkozunk.

Az Imádság Háza bibliai modellje Dávid sátra (1Krón 9,33; 9,22-24), az a hely, ahol az Úr színe előtt állandó dicsőítés és közbenjárás folyt.

Ugyanaz a vágyunk, mint amit Dávid fogalmazott meg a 27. zsoltárban: „Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hadd lakjam az Úr házában életemnek minden napján, hadd lássam az Úr pompáját, hadd látogassam templomát”  (Zsolt 27,4).

Követni akarjuk Betániai Mária példáját, aki értékes olaját öntötte Jézus lábára imádata jeléül (Jn 12,1-8). Mi időnket, képességeinket, anyagiainkat, imádatunkat öntjük ki az Úr elé. Teljesíteni akarjuk Jézus parancsát is: „… szüntelen kell imádkozni, s nem szabad belefáradni” (Lk 8,1, vö. 1 Tessz 5,17).


Értékeink: 8 bibliai érték

 1. Első helyen az első parancs (Mt 22,37)
  Ha első helyen áll az Isten iránti szeretet, csakis akkor kerül megfelelő helyre és lesz gyümölcsöző a felebarát és az önmagunk iránti szeretet. Az Egyház számára az első és a legfontosabb az Isten iránti szeretet kell legyen.
 2. 24/365 – mint ennek a fontosságnak a kifejeződése (Jel 4.8)
  Ami a legfontosabb, az éjjel-nappal fontos. A folytonos imádság prófétai megvallása annak, hogy a legfontosabb az Isten imádása, ahogy ez a mennyben most is történik.
 3. Közös imádság (ApCsel1,13f.)
  A személyes ima jó és szükséges. A Bibliában mégis inkább a közösségi ima a fő imaforma. Különös erő van az egységben együtt imádkozó csoport dicsőítésében és közbenjárásában, amely kiszakít az önmagunk körüli forgásból. Az Imádság Házában hangsúlyt fektetünk erre, ez azonban nem teszi feleslegessé, hanem feltételezi a személyes imát.
 4. Dicsőítés és öröm (1 Kr 16,4-6)
  Minden Isten dicséretére teremtetett, még a Nap és a Hold is Isten dicsőségét hirdetik éjjel-nappal. Ha ebbe a dicsőítésbe bekapcsolódunk 24/365-ben, az illik az ember hivatásához: „hogy magasztaljuk az ő dicsőségét“ (Ef 1,12).
 5. Közbenjárás (Lk 18,1.7)
  A kitartó könyörgés Isten erejének megjelenéséért alapvető tartalma a bibliai imának és gyakran elfeledkezünk erről a művészetről. A mi imáink közvetlenül befolyásolják a világ eseményeit és elengedhetetlen részét képezik a missziónak (Mt 9,37f).
 6. Fiatalos (Iz 56,7)
  A XXI. század imaalkalmai eltérhetnek a régi korok formáitól. Az ima örömteli és fiatalos stílusa fontos eleme az imádkozó Egyháznak.
 7. Ökumenikus (Zsolt 133)
  Az Imádság Háza nem gyülekezet vagy egyház, és nem helyettesíti ezeket. A meglévő különbségek eltüntetése nélkül, a közös ima kitűnő lehetőség arra, hogy együtt gyakoroljuk és ünnepeljük mindazt, ami bennünket összeköt. Isten szereti és megáldja az egységet. Az Imádság Háza számára fontos, hogy az egyén kötődjön a saját helyi gyülekezetéhez.
 8. Az ima teológiája (Lk 11,1)
  Az Imádság Háza az ima iskolája is. Célunk, hogy mindazok, akik bármilyen módon bekapcsolódnak az Imádság Háza életébe – imákon, képzéseken, konferenciákon való részvétel, önkéntes munka vállalása, rövid látogatás, vagy akár távolból, a média közvetítésével -, átéljék, hogy az ima a legnagyobb kiváltság és erőforrás.

Hol találsz meg minket?

2016 júniusától Marosvásárhelyen imádkozunk, 2020 szeptemberétől a  Govora utca 2 szám alatt.

Aktuális időbeosztásunkat a főoldalon találod.

Szeretettel várunk!


Hogyan lehetsz te is az Imádság Háza építője?

 • felvállalsz minimum heti egy óra imádságot az Imádság Házában,
 • anyagilag hozzájárulsz az Imádság Háza fenntartásához és/vagy a teljes idejű szolgálók megélhetéséhez,
 • részt veszel az Imádság Háza programjain,
 • ha nem laksz Marosvásárhelyen, és a helyszín nem elérhető számodra, otthon az Imádság Háza víziójában imádkozol.

Rövid történelem

A 24 órás imádság története azzal kezdődik, hogy Dávid sátrában és a templomban folyamatos volt a szolgálat Isten színe előtt. Az ókor kései szakaszának monasztikus hagyományában mind a keleti, mind a nyugati egyházban jelen van a folyamatos Istendicséret (Akoimeten, Agaunum, talán Bangor is). A „laus perennis” a középkorban egész Európában elterjed (ismert példa: Cluny). 1592-ben III. Pál pápa Rómában huszonnégy órás szentségimádásra hív, amely tervei szerint 365×24 órában folyik. 1727-ben a Herrnhutiak elkezdenek egy imaláncot, amely több mint 100 éven át él. Gyakorlatilag minden szemlélődő kolostorban (pl. Kármel) hangsúlyozzák az ima és a közbenjárás fontosságát.

A XX. században a pünkösdi egyházakkal és a karizmatikus megújulással elkezdődik világszerte egy fiatalos imamozgalom, melyre a zene és a dicsőítés jellemző. Kim Kollins „Burning Bush”, Pete Greig „24/7 prayer” és Mike Bickle „IHOP” mozgalmaival a 90-es években létrejön több erőteljes, nagyhatású 24/365-imamozgalom katolikus, anglikán és szabadkeresztény körökben.

Jelenleg Európa legnagyobb imádság háza az augsburgi Imádság Háza, mely 2007-ben alakult Johannes Hartl katolikus teológus vezetésével, 2011 szeptemberétől pedig megvalósítja a meg nem szűnő imádatot.

A Marosvásárhelyi Imádság Házát 2016 tavaszán alapítottuk, amikor az addigi Kolozsvári Imádság Háza egy hosszabb megkülönböztető időszak után Marosvásárhelyre költözött. Mivel hogy alapítóik katolikusok, kezdettől fogva figyeltünk arra, hogy közreműködjünk a helyi katolikus egyházzal – elsősorban a Keresztelő Szent János Plébániával és a Remeteszegi Szent Család Plébániával. De jó viszonyt tartunk fenn református és szabad keresztény gyülekezetekkel is. Célunk, hogy minden Jézust szerető keresztény otthon érezze magát az Imádság Házában, ahol a különböző felekezetek és nemzetiségek együtt imádják Istent.

Az imádság háza mozgalom futótűzként terjed az egész világon, így Európában is már több száz ilyen kezdeményezés létezik.


Teljes idejű szolgálók


Cotiso Mărgulescu

Imádság Háza vezető

Római katolikus teológus és földrajz-német tanár, négygyerekes családapa, és az Imádság Háza vezetője vagyok. 2014 óta szolgálok teljes időben az Imádság Házában.
Amiért lelkesedem: a feleségemért, a gyermekeimért, a hegyekért, a fényképezésért és a gombászásért.
Az Imádság Házában szeretem Isten jelenlétének megtapasztalását, az éjszakai imát, a Szentírás tanulmányozását, a dicsőítést és a jó tanításokat. Lelkesít az a cél, hogy az Imádság Házában megvalósuljon az állandó imádat és közbenjárás.

Daniel Rita

Imádság Háza szolgáló

2015 szeptemberétől vagyok az Imádság Háza munkatársa. Végzettségemet tekintve magyar- vagy finntanárként, néprajz-kutatóként vagy masszőrként kellene dolgoznom, de úgy érzem semmit nem tudnék annyira szívvel-lélekkel csinálni, mint az Imádság Háza és Isten királyságának az építése.
Szeretek Isten előtt állni, közösen imádkozni, közbenjárni (különösen a fiatalokért, Romániáért és Európáért), Bibliát olvasni, tanítani, szövegekkel dolgozni, szappant főzni és újat alkotni (például recepteket kitalálni) - és nagyon lelkesít, hogy mindezt megtehetem ezen a helyen!

Leveles Piroska

Imádság Háza szolgáló

Pedagógus vagyok. Római katolikus hittan és német szakos tanárként dolgoztam. Szeretem a gyerekeket, a természetet, a csendet. A bensőségesebb kapcsolatot keresve Istennel és az Ő hívásának engedelmeskedve vettem részt 2019-2020-ban az augsburgi Imádság Háza által meghirdetett tanítványság iskolában. Isten egyre közelebb vonzott magához és fokozatosan megérlelte bennem a vágyat az ott megtapasztalt életformára. Innen hazatérve döntöttem az Imádság Házában való szolgálat mellett. Arra vágyom, hogy minden ember találkozzon az Atya szerető Szívével és megtapasztalja a belőle fakadó szabadságot. Így mielőbb megnyílvánuljon Isten uralma közöttük.

Alexandru Miron

slujitor al Casei de Rugăciune

M-am născut în 1994 în Piatra Neamț, dar am crescut în Italia. Sunt tehnician-topograf și muzician. Din 2015 am hotărât să-l urmez pe Dumnezeu în mod radical iar în iarna anului 2017 Dumnezeu m-a provocat să mă alătur Casei de Rugăciune, ca să-L laud zilnic în mod extravagant, pentru că Isus este vrednic. Mă fascinează artele spectacolului: unul din visele mele este să deschid o cafenea care să fie un loc de întâlnire pentru artiști, iar ei să se întâlnească cu Marele Artist.

Csicsáky Gabriella

Imádság Háza szolgáló

Feleség vagyok, édesanya, pedagógus, a Szent András Evangelizációs Iskola szolgálója, és 2018 őszétől az Imádság Háza munkatársa.
Szeretek énekelni, tanítani, tolmácsolni, rácsodálkozni, szemléltetni és szemlélődni.
Az Isten személye, igéje és szolgálata iránti vágy forr bennem, mint egy meghívás a többre, teljesebbre, kiválóbbra. Aktív résztvevője akarok lenni annak a folyamatnak, amelyben a Lélek elkészíti a zarándok Egyházat Krisztus méltó menyasszonyává.

Csúcs István

Imádság Háza szolgáló

Isten gyermeke, a feleségem odaadó férje, a fiam szerető apja vagyok! Végzettségemet tekintve számítástechnikus mérnök, programozó vagyok. 2019 őszétől az Imádság Háza teljes idejű szolgálója. Szeretek Isten jelenlétében állni és egyszerűen csak létezni, odaadni neki minden gondomat, minden gondolatomat, érzésemet, az egész lényemet. És szeretem, amikor ebből a találkozásból, ebből a jelenlétből merítve tudom imádni és dicsőíteni Őt! Csak azért, mert Ő méltó minden dícséretre! Várom a napot, amikor majd színről-színre láthatom és csodálhatom Őt az Ő teljességében!


MIT TESZÜNK?


Az Imádság Házában imádjuk a Mindenhatót „lanttal és citerával” és imádkozunk világunkért, hogy azt áthassa Isten világossága, irgalma és szeretete.

Ébredésért imádkozunk gyakran, hogy Isten lényének felismerése természetfeletti erővel megérintse az emberi tömeget.

Tanításokat tartunk, melyekben Isten igéjére alapozva, mindennapjainkat érintő témákat dolgozunk fel. 


MIÉRT TESSZÜK?


Egészen egyszerűen azért, mert Isten méltó rá!

Méltó arra, hogy éjjel-nappal, szüntelenül imádva legyen!

Méltó arra, hogy Imádság Háza szolgálókként tanult mesterségeinket félretéve az időnket arra szenteljük, hogy Őt imádjuk és kérjük Őt világunk sebeinek begyógyítására. Azért is tesszük, mert tudjuk, hogy Isten mennyire sóvárog gyermekei után, mennyire szereti őket és szeretne velük kapcsolatban lenni. Azért tesszük, mert szeretjük Istent, és úgy gondoljuk, hogy ezen tevékenységek által azokat is szeretjük, akiket Ő annyira szeret; mert kell egy hely, ahol meg lehet tanulni imádkozni, élő kapcsolatba kerülni a Teremtővel; és mert a keresztények egységét szolgálja ez a felekezetfüggetlen hely. Szeretnénk, ha mihamarabb felkészülne a menyasszony, hogy fogadhassa Jézust, az eljövendő vőlegényt!
24/7 Keresztény Egyesület

A 24/7 Keresztény Egyesület, ernyője alatt működik a Marosvsárhelyi Imádság Háza, a gyermekáldáshoz kapcsolódó tevékenységek, képzések, valamint a Purity természetes kozmetikumok készítése és terjesztése.

Ez az egyesület Isten kincseit szeretné kínálni az embereknek. Elsősorban szeretnénk megismertetni az Ő személyét, hatalmát, irgalmát, szeretetét, Igéjét az emberekkel, szeretnénk az embereket segíteni abban, hogy élő kapcsolatba kerülhessenek Vele. Ugyanakkor szeretnénk, ha az Ő dicsérete nem szűnne meg Marosvásárhelyen, és ez a város és ország átalakulna az Ő szeretetében.

Emellett szeretnénk, ha az új ember fogantatása, méhen belüli fejlődése, első napjai, hónapjai (és egész élete) Isten szerető akarata szerint zajlana.
Purity termékeink pedig az Isten adta jót ötvözik, hogy lelkünk és szellemünk mellett testünket is kényeztethessük.ŐRTŰZ – ima ébredésért


A kereszténységnek jelenleg talán az ébredésre van a legégetőbb szüksége.

Az ébredés Isteni ajándék egy város, országrész, nemzet számára, melyben emberek tömegesen felismerik bűneik súlyosságát és megváltottságuk örömét.

Ilyen már sokszor történt az évszázadok során, többek között a nagyon jól dokumentált ébredések a 20. század elején a Los Angeles-i Azusa utcában (1906-1909) vagy az 1904-es walesi ébredés. Bár országunkban is voltak már lelki fellendülések, az említettekhez hasonló ébredésekről nem tudunk. Itt az ideje, hogy nálunk is kiáradjon a Szentlélek, és az emberek tömegesen Istenhez forduljanak. Ezért indítottuk el 2013-ban az Őrtűz imahadjáratot, melyben különböző városokban csoportok kérik az Urat, hogy küldjön országunkra ébredést.

Évente kétszer találkozunk egymás megerősítésére, tanításokra és közös imádságra.

Kezdeményezésünk kezdettől fogva ökumenikus jellegű, és 2015 óta kétnyelvű (román és magyar).

A találkozóinkra csak meghívás alapján lehet jönni. Ha érdekel az ébredésért való közbenjárás, és szeretnéd gyakorolni, vedd fel velünk a kapcsolatot!
Ha szeretnél értesülni az Imádság Háza körüli újdonságokról, alkalmainkról, rendezvényeinkről, iratkozz fel hírlevelünkre!

* kötelező